8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年

8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年

  • AK804
  • 10000
  • 1380 (人次)
  • 25  36.2  cm
  • 58
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 外觀樣本
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 封面
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 封面
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 一月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 一月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 二月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 二月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 三月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 三月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 四月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 四月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 五月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 五月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 六月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 六月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 七月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 七月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 八月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 八月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 九月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 九月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 十月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 十月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 十一月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 十一月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 十二月
8K13張月曆-AK804遊世界-碩果豐年 十二月

紙張規格:八開13張。
紙張材質:150磅雪板紙。
廣告大小:30.0cmx9.0cm。

8k月曆13張(內頁12張為150磅雪銅紙記事月表,封面為150磅銅版紙單面彩色印刷),銅版紙印刷時因毛細孔小,印刷色彩飽和度極高,書面會產生反光,在書寫時水性筆或中性筆不容易吸墨;雪銅紙色彩飽和度高,卻不易反光,但吸墨性佳,在作為記事月曆達到較好的效果,且雪銅紙價格較銅版紙高,本公司不偷工減料堅持以150p紙張印刷,希望提供更好的服務品質給客戶。

 

八開13張月曆,此商品為本公司在經濟一片不景氣中以低價『獨家熱賣』。另可為企業形象廣告設計。計價除原商品特惠價外,另加計3,500(設計及印刷)費用。